Unga ko‘ra, aholi tomonidan ayrim turdagi yovvoyi hayvonlarning yarim erkin sharoitlarda, sun’iy yashash muhitida yoki tutqunlikda saqlanishi taqiqlanadi.  

Mazkur hayvonlarning ro‘yxati hamda ularni yuridik shaxslar (tashkilotlar) tomonidan saqlash tartibi Hukumat tomonidan belgilanadi.

Qonun rasmiy e’lon qilingan kundan kuchga kiradi.